De behandeling

Hoe ziet de behandeling eruit van de aanmelding tot de afsluiting?

Voorafgaand aan het intakegesprek

 1. De behandeling kan zonder doorverwijzing starten, behalve bij medische klachten. Neem bij twijfel gerust contact met me op.
 2. Wanneer je bent doorverwezen door een arts houd ik de verwijzer op de hoogte te houden van het traject.
 3. Je ontvangt van mij per e-mail een behandelovereenkomst. Deze kan grotendeels worden ingevuld voorafgaand aan het intakegesprek.
 4. In de meeste gevallen kan er binnen een week een intakegesprek plaatsvinden. Ook in het weekend zijn er mogelijkheden (dan wordt een toeslag in rekening gebracht).

Het intakegesprek

 1. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst doorgenomen.
 2. We bespreken: de reden van je komst, je persoonlijke geschiedenis, eventueel middelen- en of medicijngebruik, voorgaande behandelingen en wat jij wilt bereiken met hypnotherapie.
 3. In het intakegesprek geef ik een indicatie van het te verwachten aantal consulten. Dit is afhankelijk van jouw vraag en behoefte. Vaak bestaat een traject uit vier tot 10 behandelsessies.

De behandelingen 

 1. Een behandelsessie duurt ongeveer 1,5 uur.
 2. Vaak bestaat een traject uit vier tot 10 behandelsessies. Dit kunnen er echter meer of minder zijn en dit is altijd in afstemming op wat jij nodig hebt. Het wordt dan ook niet vooraf vastgelegd. Wel spreken we af na hoeveel sessies we het traject tot zover evalueren.
 3. Per keer maken we een nieuwe afspraak na twee tot drie weken.

Facturen

 1. Facturen worden na afloop van iedere behandeling per e-mail verstuurd (desgewenst kunnen ze ook per post worden verstuurd).
 2. Facturen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan.
  1. Tarieven
  2. Betalingsvoorwaarden

Dossiers 

 1. De dossiers bestaan uit een papieren en een digitaal dossier.
  1. Het papieren dossier omvat: de behandelovereenkomst en mijn aantekeningen.
   Zolang de behandeling loopt staan de aantekeningen in een schrijfboekje. Het gehele papieren dossier (incl. schrijfboekjes) wordt bewaard in een afgesloten dossierkast.
  2. Het digitale dossier omvat: jouw persoonlijke gegevens, het behandelplan en een korte samenvatting van iedere sessie. Het digitale dossier is vergrendeld met een persoonlijk wachtwoord.
 2. Inzagerecht: beide dossiers kunnen op ieder gewenst moment worden ingezien (hoewel mijn aantekeningen soms moeilijk te ontcijferen zijn, vandaar de digitale samenvattingen)
 3. Dossiers worden vijftien jaar bewaard en daarna vernietigd.

Waarneming bij ziekte of overlijden

 1. In mijn intervisiegroep hebben we afspraken gemaakt met geregistreerde collega hypnotherapeuten, die mijn huidige cliëntdossiers zullen overnemen indien mij plotseling iets overkomt. Zij nemen contact op met cliënten die nog in behandeling zijn en dragen zorg voor  de juiste afhandeling van afgesloten dossiers.